MHA – Manden bag Target Group

Michael Hvolgaard Andersen
michael@targetgroup.dk

Michael H. Andersen er en dansk impresario inden for underholdningsbranchen. Født i 1975 og startede sin karriere i musikbranchen i 1991 som 16-årig på drengeværelset i Næstved med at skabe sit første fanzine Emanzipation ’zine på en Amiga 500.

Med dette blad åbnede den internationale musikscene sig for MHA, der tape tradede og sendte breve verdenen over og skaffede sig herved et stort netværk. Alle pengene fra fritidsjobs gik til porto og kopierng af blad og koncertbilletter. CD’er og kassettebånd fik han hurtigt tilsendt gratis fra pladeselskaber. Efter et par udgivelser af føromtalte blad, begyndte MHA sit eget pladeselskab i 1994 og fik i 1995 sit første CVR.nr. Efter et par egne album udgivelser blev MHA tilbudt en international aftale med et større selskab og udsendte derigennem en håndfuld albums der i dag betegnes som klassikere inden for metalgenren. I 1997 etablerede MHA sit eget, nye musikselskab Mighty Music, der siden har været Danmarks største heavy metal selskab (se www.mightymusic.dk) og samme år blev MHA tilbudt en fuldtidsstilling i det svensk/tyske firma Edel Pitch (i dag Playground Music) som label manager for det store internationale selskab Roadrunner Records. MHA flyttede fra Næstved til København og arbejdede i en årrække i Bredgade og Dr. Tværgade med de største rock og metal kunstnere i verden, både via fax (😊), e-mail og telefon og når de var i landet. Artister som Tom Jones, Depeche Mode, Machine Head, m.fl.

I 2003, da musikbranchen fik de første store hug pga. den digitale udvikling, flaskede det sig for MHA og et par venner, således at de kunne starte eget firma op gøre det til deres levevej. Target Distribution, som mange år senere skiftede navn til Target Group (www.targetgroup.dk) har eksisteret siden og er i dag nok det største danske uafhængige musikselskab med fokus på udgivelse af traditionel musik, i både fysisk og digital form. I starten stod selskabet for salg, distribution og promotion af udenlandske selskabers udgivelser i Danmark. En kunst MHA havde lært hos førnævnte Edel Pitch og efterfølgende selskabet MNW.

Sideløbende med Target Group, så MHA muligheden for at blive salgschef for Bonnier i 2003-2004 inden han blev kapret til at blive salgschef for Warner Music i perioden 2004-2007, hvor MHA arbejdede og solgte udgivelser med artister som Madonna, Red Hot Chili Peppers og Eric Clapton og havde tæt dialog med bl.a. Coop og Dansk Supermarked. I 2007 efter at have dobbelt arbejde som selvstændig ejer af Target Group, der nu havde vokset sig til 5 ansatte, valgte MHA at opsige sit job hos Warner for at fokusere 100% på at blive selvstændig i en alder af 31. Samme år eksploderede bandet Volbeat, som Target repræsenterede i Danmark. En lille verden, da MHA og Michael Poulsen fra Volbeat har været venner siden 1991. MHA mødte Poulsen i den slagterbutik MHA arbejdede i, i sin fritid. Slagtermesteren var nemlig Poulsens onkel og det første interview Poulsen nogensinde gav var til MHA’s blad Emanzipation ’zine. Det er en lille verden nogen gange.

Udover at være musikselskab, der udgiver både danske og internationale bands på flere sub-labels, er en del af Target Groups kerneforretning også liveområdet, hvor selskabet står bag flere Musikfestivaler, bl.a. Nordic Noise, der fejrer 10 års jubilæum i 2022 (www.nordicnoise.dk). Target har desuden fokus på forlagsvirksomhed, hvor der arbejdes professionelt med komponister og forfatters værker internationalt, der drives en webbutik (www.targetshop.dk) siden 2005, og siden 2014 har Target ejet og stået bag rockbaren Zeppelin Rock Bar (www.zeppelincph.dk) på Vesterbro i København, hvor Target Group også har kontor i dag.

Target Group har tidligere vundet Gazelle priser og 2020 er det bedste årsresultat nogensinde for selskabet, og dét endda i en svær tid med pandemi. Det vidner om at der er fokus og fremtidsvision i virksomheden.

MHA er eneejer af Target Group siden 2019, da medejer Bjarke Ahlstrand valgte at trække sig ud af firmaet for at hellige sig sin passion med kameraer og sit eget firma One Of Many Cameras.

MHA er desuden medejer af Angioni Studios siden 2020 (et indspilnings/pladestudie i Nykøbing Mors sammen med Marco Angioni – se www.angionistudios.dk), Cannonball ApS siden 2021 (nystiftet firma bag festivalen af samme navn sammen med Erling Daell og Frederik Schnoor – se www.cannonball.nu) og Næstved Metal ApS (en festival i Næstved, www.naestvedmetalfest.dk) siden 2020, han laver sammen med ungdomsvennen Jimmy Nielsen. Senest har MHA opstartet Death Coast Festival i Esbjerg sammen med René Blansfeldt og Morten Nissen.

MHA var desuden medejer og kunstnerisk leder af spillestedet H9 i perioden 2017-2018, men trak sig efter blot et år, pga. uoverensstemmelser i forhold til stedets profil.
MHA er en af nøglefigurerne inden for den danske musikbranche og har i mange år siddet i bestyrelsen i DUP (Danske Uafhængige Pladeproducenter), er medlem af de to brancheorganisationer IFPI og Musikforlæggerne, en del af Musikbranchens Netværksgruppe og sidder i Carl Pris udvalget.

Af uddannelse har MHA gået 10 år i folkeskolen på Lille Næstved Skole, 3 år på Næstved Handelsskole og gennemførte 3 af 4 år på Vordingborg Lærerseminarium, inden han i 1997 blev tilbudt drømmejobbet i musikbranchen i København. Og han har ikke set sig tilbage siden. Desuden er MHA selv succesfuld aktiv rock/metal musiker siden midt 90erne med et stort CV og bagkatalog.

MHA er gift med Clara, han mødte i 1999 og har datteren Elizabeth på 21 år sammen med. MHA bor pt. Greve men flytter tilbage til hjembyen Næstved snart, hvor MHA i senere år har opbygget et tættere og tættere forhold til både kommune og erhvervsliv grundet sine musik arrangementer i byen.

MHA Musiker CV. Michael H. Andersen er en af de mest indflydelsesrige personer på den danske metal scene. Siden 1991 har han som 16 årig været en aktiv del af både den danske og den international scene med over 10 album udgivelser som forsanger, komponist og teksforfatter. Derudover, kommer en håndfuld EP samt en del singler. De tre vigtigste orkestre Michael har været en del af er Withering Surface og Thorium. Og øvrige bands tæller A Sun Traverse, Empire Drowns, Crawcell samt et par obskure udgivelser under synonym.

Michael har spillet over 100 koncerter, bl.a. på festivaler som Roskilde Festival, Wacken Open Air (Tyskland), Nuclear Storm (Tjekkiet), Metal Magic, Brutal Assault (Tjekkiet), Aalborg Metal Festival m.m. Desuden har Michael været på Europa tour som support for Arch Enemy (Sverige) og Opeth (Sverige), Satyricon (Norge), Old Man’s Child (Norge), Dimmu Borgir (Norge) og været på PR/promo tour i USA af flere omgange sammen med guitarist og co-writer Allan Tvedebrink.
For Withering Surface albummet ”The Nude Ballet” blev Michael nomineret til Dansk Grammy/DMA.

I 2018 udsendte Michael et nyt album med bandet Thorium, der gik ind som nr. 2 på den danske vinyl album hitliste og har modtaget fantastiske anmeldelser fra både dansk og international presse.

I juni 2020 udkom det spritnye album med Withering Surface, det første album fra bandet i 15 år. Til overvældende gode anmeldelser i både ind- og udland, hvilket bl.a. resulterede i en forside på Danmarks største metal-magasin Metalized og en plads som #3 på den officielle danske vinyl hitliste. Bandet blev også booket til bl.a. Copenhell, Metal Magic, Aalborg Metal Festival etc., men alle blev desværre aflyst pga Corana-pandemien. I 2022 udsendes nyt album “Danmark” med Thorium, og MHA debuterer som soloartist med musik i eget navn, samt udgiver et debut album med bandet Empire Drowns – og nyt album med hjertebarnet Withering Surface.
Tæt på 50, er MHA mere produktion som musiker end nogensinde før.

IN ENGLISH:

Michael H. Andersen (MHA) is a Danish impresario in the entertainment business. MHA was born in 1975 and started his career in the music industry in 1991 as a 16-year-old in the boys’ room in Næstved by creating his first fanzine Emanzipation ’zine on an Amiga 500.

With this magazine, the international music scene opened up to MHA, who tape traded and sent letters around the world, thereby acquiring a large network. All the money from leisure jobs went to postage and copying of magazines and concert tickets. He quickly received CDs and cassette tapes free of charge from record companies. After a couple of publications of the aforementioned magazine, MHA started its own record company in 1994 and in 1995 got its first CVR.nr. After a couple of own album releases, MHA was offered an international agreement with a larger company and thereby released a handful of albums that today are described as classics in the metal genre. In 1997, MHA established its own, new music company Mighty Music, which has since been Denmark’s largest heavy metal company (see www.mightymusic.dk) and the same year MHA was offered a full-time position in the Swedish / German company Edel Pitch (today Playground Music) as label manager for the large international company Roadrunner Records. MHA moved from Næstved to Copenhagen and worked for a number of years in Bredgade and Dr. Tværgade with the greatest rock and metal artists in the world, both via fax (😊), e-mail and telephone and when they were in the country. Artists like Tom Jones, Depeche Mode, Machine Head, and others.

In 2003, when the music industry got its first big hits due to the digital development, it bottled up for MHA and a couple of friends so that they could start their own company up making it their livelihood. Target Distribution, which many years later changed its name to Target Group (www.targetgroup.dk) has existed since and is today probably the largest Danish independent music company with a focus on publishing traditional music, in both physical and digital form. Initially, the company was responsible for sales, distribution and promotion of foreign companies’ publications in Denmark. An art MHA had learned from the aforementioned Edel Pitch and subsequently the company MNW.

Alongside Target Group, MHA saw the opportunity to become Bonnier’s sales manager in 2003-2004 before being hired to become Warner Music’s sales manager in the period 2004-2007, when MHA worked and sold releases with artists such as Madonna, Red Hot Chili Peppers and Eric Clapton and had a close dialogue with i.a. Coop and Dansk Supermarked. In 2007, after working twice as a self-employed owner of Target Group, which had now grown to 5 employees, MHA chose to quit his job at Warner to focus 100% on becoming self-employed at the age of 31. That same year, the band exploded Volbeat, which Target represented in Denmark. A small world, as MHA and Michael Poulsen from Volbeat have been friends since 1991. MHA met Poulsen in the butcher shop MHA worked in, in his spare time. The butcher was Poulsen’s uncle and the first interview Poulsen ever gave was for MHA’s magazine Emanzipation ‘zine. It’s a small world sometimes.

In addition to being a music company that releases both Danish and international bands on several sub-labels, part of Target Group’s core business is also the live area, where the company is behind several music festivals, including Nordic Noise, which celebrates its 10th anniversary in 2022 (www.nordicnoise.dk). Target also focuses on publishing, working professionally with composers and authors’ works internationally, running an online store (www.targetshop.dk) since 2005, and since 2014 Target has owned and been behind the rock bar Zeppelin Rock Bar (www.zeppelincph.dk) at Vesterbro in Copenhagen, where Target Group also has an office today.
Target Group has previously won Gazelle awards and 2020 is the best annual result ever for the company, even in a difficult time of pandemic. This testifies to the focus in the company after MHA became the sole owner year after year.

MHA is the sole owner of Target Group since 2019 and is also co-owner of the new studio Angioni Studios since 2020 (a recording / record studio in Nykøbing Mors together with Marco Angioni – see www.angionistudios.dk), Cannonball ApS since 2021 (newly founded company behind the festival of the same name together with Erling Daell and Frederik Schnoor – see www.cannonball.nu) and Næstved Metal ApS (a festival in Næstved, www.naestvedmetalfest.dk) since 2020. MHA was also co-owner and artistic director of the venue H9 in the period 2017 -2018, but withdrew after just one year, due to discrepancies in relation to the site’s profile.

MHA is one of the key figures in the Danish music industry and has for many years sat on the board of DUP (Danish Independent Record Producers), is a member of the two industry organizations IFPI and Musikforlæggerne, part of the Music Industry Network Group and sits on the Carl Pris committee.

By education, MHA spent 10 years in primary school at Lille Næstved School, 3 years at Næstved Business School and completed 3 of 4 years at Vordingborg Teachers’ Seminary, before in 1997 he was offered the dream job in the music industry in Copenhagen. And he has not looked back since. In addition, MHA has been a successful active rock / metal musician since the mid-90s with a large CV and back catalog. See attached music resume.

MHA is married to Clara, he met in 1999 and has a 20-year-old daughter, Elizabeth. MHA bor pt. Greve but moves back to his hometown, Næstved soon, where MHA in recent years has built a closer and closer relationship with both the municipality and the business community due to its musical events in the city.

MHAs own musical career:

Michael H. Andersen is one of the most influential people on the Danish metal scene. Since 1991, at the age of 16, he has been an active part of both the Danish and the international scene with over 10 album releases as lead singer, composer and lyricist. In addition, there are a handful of EPs as well as quite a few singles. The three most important orchestras Michael has been a part of are Withering Surface, Thorium and A Sun Traverse. See also the overview below.

Michael has played over 100 concerts, including at festivals such as Roskilde Festival, Wacken Open Air (Germany), Nuclear Storm (Czech Republic), Metal Magic, Brutal Assault (Czech Republic), Aalborg Metal Festival m.m. In addition, Michael has been on a Europe tour in support of Arch Enemy (Sweden) and Opeth (Sweden), Satyricon (Norway), Old Man’s Child (Norway), Dimmu Borgir (Norway) and has been on a PR / promo tour in the US on several occasions. together with guitarist and co-writer Allan Tvedebrink.

For the Withering Surface album “The Nude Ballet” Michael was nominated for the Danish Grammy / DMA.

In 2018, Michael released a new album with the band Thorium, which entered as No. 2 on the Danish vinyl album hit list and has received fantastic reviews from both the Danish and international press.

In June 2020, the brand new album was released with Withering Surface, the band’s first album in 15 years. For overwhelmingly good reviews both at home and abroad, which i.a. resulted in a front page on Denmark’s largest metal magazine Metalized and a place as # 3 on the official Danish vinyl hit list. The band was also booked for i.a. Copenhell, Metal Magic, Aalborg Metal Festival etc., but all were unfortunately canceled due to the Corana pandemic.